News

งานรักการอ่านประจำปี

งานรักการอ่านประจำปี

นักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นเกรด 8 พร้อมใจกันเข้าร่วมกิจกรรมรักการอ่านโดยตั้งเป้าหมายไว้ที่ 1 ล้านนาทีรวมกันเป็นเวลา 1 เดือน ผลลัพธ์ที่ได้คือ 9,903 ชั่วโมง หรือคิดเป็นเวลาประมาณ 594,206 นาที ซึ่งในขณะเดียวกันนักเรียนระดับมัธยมปลายก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมฟังบรรยายจากนักเขียนหนังสือชื่อ ร็อบบิน ไพรซ์ ซึ่งเดินทางมาจากประเทศอังกฤษด้วย

เด็กๆได้รับความรู้มากมายจากการถ่ายทอดเรื่องราวและการหยิบยกแนะนำตัวละครต่างๆจากหนังสือที่คุณ ร็อบบิน ไพรซ์ ได้เขียนขึ้น รวมไปถึงการถ่ายทอดย้อนอดีตกลับไปยังประวัติศาสตร์ของอาณาจักรโรมัน โดยแสดงละครสั้นซึ่งเด็กบางคนก็ได้มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดเป็นตัวละครบางตัวอีกด้วย

กิจกรรมสังสรรค์วันห้องสมุดประจำปีที่ทางห้องสมุดได้จัดขึ้น เปิดโอกาสให้นักเรียนแต่งชุดตามตัวละครในหนังสือที่เด็กๆชื่นชอบ โดยมีการเดินขบวนพาเหรดไปรอบบริเวณโรงเรียนให้ผู้อื่นได้ชื่นชม และต่อด้วยกิจกรรมฉลองความสำเร็จเป้าหมายในการอ่าน ทั้งนี้นักเรียนชั้นเกรด 1 ที่ชนะการประกวดการเขียนก็มีโอกาสได้อ่านเรื่องที่ตัวเองแต่งขึ้นให้ทุกคนฟังด้วย เด็กๆต่างมีความสุขที่ได้ร่วมกันฉลองงานห้องสมุดประจำในครั้งนี้เป็นอย่างมาก

นักเรียนระดับมัธยมปลายส่วนหนึ่งที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมฟังบรรยายกับ ร็อบบิน ไพรซ์ ก็มีโอกาสได้แสดงความคิด ความสามารถในการเขียนเรื่องราวด้วยตัวเองหลังจากที่ได้ฟังบรรยายรับความรู้กันไปแล้ว ทั้งนี้ ร็อบบิน เองได้กล่าวให้กำลังใจกับนักเรียนที่มีความสนใจด้านการเขียนและการประพันธ์ให้มีความมุ่งมั่นและเลือกเรียนสาขาที่เกี่ยวข้องนี้เพื่อเป็นการปูพื้นฐานที่ดีในอนาคตด้วย

คาร์ล่า โอล์เซน บรรณารักษ์ประจำห้องสมุดแผนกประถมศึกษากล่าวอย่างมีความสุขว่า เดือนนี้เป็นเดือนที่สุดยอดจริงๆ