News

ผู้ปกครองขอบคุณโรงเรียนเกรซ

ผู้ปกครองขอบคุณโรงเรียนเกรซ

ผู้ปกครองหลายท่านอยากขอบคุณ คณาจารย์ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน รวมถึงนักอธิษฐาน และผู้ให้การสนับสนุนหลายท่านที่ได้จัดให้มีสถานที่สำหรับเด็กต่างชาติที่จะเติบโตในวิถีทางที่สำคัญมากหลายทาง

ที่โรงเรียนเกรซ นักเรียนได้ค้นพบจุดแข็งที่ไม่เคยรู้ว่าตนเองมี นักเรียนหลายคนได้ลองสิ่งใหม่ๆ เช่น ละคร, วงดนตรีแจ็ส, งานหัตถกรรมที่ทำด้วยไม้, เรียนวิธีการใช้โปรแกรมโฟโต้ช็อป ได้ฝึกเล่นดนตรี ร่วมแข่งขันกีฬา หรือแข่งกีฬากันเองภายใน อยู่ในคณะนักร้อง และกระทั่งฝึกร้องในบ้านของตัวเอง! ผู้ปกครองยังบอกว่า การประเมินผลของคุณครูที่มีต่อนักเรียนคือ สิ่งที่ตอกย้ำทักษะด้านการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ที่นักเรียนไม่เคยคาดฝันว่าตนเองมี เช่นในวิชาวิทยาศาสตร์และศิลปะ

“ลูกๆ ของเรามีเพื่อนๆ ที่น่ารัก” ทอมและไดแอนกล่าว “พวกเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในด้านการเข้าสังคมกับเพื่อนโดยไม่รู้สึกว้าเหว่ พวกเขาไปโรงเรียนด้วยความสุขและชอบการเข้าโบสถ์ด้วยใจจรืง!”

คณาจารย์ที่โรงเรียนเกรซได้ลงทุนในชีวิตของนักเรียนเพื่อการเจริญเติบโตในระดับที่ผู้ปกครองต้องประหลาดใจ ในกิจกรรมทุกประเภทของโรงเรียน ผู้ปกครองรู้ว่าบุตรหลานของตนนั้นอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย

“แม้เรียนจบแล้ว คุณครูยังถามถึงลูกของเรา และลูกก็อยากเก็บเสื้อตอนใส่แข่งฟุตบอลเอาไว้แม้จะเข้ามหาวิทยาลัยแล้ว” ทอมและไดแอนเล่า “ขอบคุณมากที่ให้ครอบครัวของเรามีประสบการณ์เหล่านี้! โรงเรียนนานาชาติเกรซเป็นเหตุผลหลักเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เราสามารถใช้ชีวิตและทำงานที่นี่ในฐานะชาวต่างชาติได้ และลูกๆ ของเรายังเติบโตเป็นประชากรที่มีความสุขของประเทศของเราเอง เรารู้สึกซาบซึ้งต่อโรงเรียนมาก”