News

สถาบันอุดมศึกษา อนาคตที่ต้องใส่ใจ

สถาบันอุดมศึกษา อนาคตที่ต้องใส่ใจ

นักเรียนที่ศึกษาอยู่นอกประเทศจะหาข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลั
ยที่ต้องการศึกษาต่อจากที่ไหนได้บ้าง จะส่งใบสมัครไปที่ไหน
เวลาใดจึงจะเหมาะสมในการหาทุนการศึกษา
จะเขียนเรียงความและเตรียมตัวในการสอบสัมภาษณ์อย่างไร

การค้นคว้าหาข้อมูลทางเวปไซต์ต้องใช้เวลามากแต่ก็นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี
นอกจากนั้นทางโรงเรียนยังมีคู่มือจำนวน 63
หน้าที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดและวิธีการสำคัญๆ
เพื่อช่วยแนะแนวการเรียนตั้งแต่ระดับมัธยมต้นจนถึงจบการศึกษาและมากกว่านั้น
แต่กระนั้นก็ตาม
ผู้ปกครองและนักเรียนต่างเห็นพ้องต้องกันว่าการได้พบปะพูดคุยและถามคำถามโดย
ตรงกับตัวแทนจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ เป็นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

ทางโรงเรียนได้จัดให้มีงานพบปะระหว่างนักเรียนและตัวแทนจากสถาบันการศึก
ษาต่างๆ โดยมีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยกว่า 10 แห่งในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
อาทิเช่น มหาวิทยาลัยรีดีมเม่อร์ มหาวิทยาลัยทรินิดี เวสเทิร์น วิทยาลัยเวสท์มองท์
วิทยาลัยดอร์ท มหาวิทยาลัยเทย์เลอร์ มหาวิทยาลัยแอสเบอร์รี
มหาวิทยาลัยคราวน์ มหาวิทยาลัยโอกลาโฮมาแบบติสท์ มหาวิทยาลัยแคร์น
และมหาวิทยาลัยยูเนี่ยน โดยตัวแทนจากสถาบันต่างๆ
เหล่านี้ได้พักอาศัยและได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากครอ
บครัวของนักเรียนเป็นเวลาสามวัน
โดยกิจกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นได้จากการประสานงานของครูใหญ่แผนกมัธยม ครูบิลล์
ชาร์บ

นักเรียนต่างพากันรวบรวมข้อมูล สอบถามข้อสงสัยต่างๆ
เป็นการส่วนตัวจากตัวแทนจากสถาบันแต่ละแห่ง
ในช่วงบ่ายและเย็นผู้ปกครองและนักเรียนยังมีโอกาสพบป
ะและรวบรวมข้อมูลจากตัวแทนต่างๆ อีกด้วย
ทุกคนต่างให้ความสนใจในการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการสอบเข้า การขอทุน
และรวมไปถึงขั้นตอนการรับสมัครต่างๆ ทั้งของสถาบันอุดมศึกษาทั่วไป
และสถาบันอุดมศึกษาคริสเตียน ทั้งวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
การเขียนเรียงความ การสอบสัมภาษณ์ การเตรียมผลการเรียน
การเขียนประวัติส่วนตัว การปรับตัวเข้ากับสังคมตะวันตก
และรวมไปถึงการเตรียมตัวกับการเป็นน้องใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัย

ในสัปดาห์ต่อมาทางโรงเรียนนานาชาติบริเวณใกล้เคียงก็ได้จัดแนะแนวการทำงาน
และการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยทั่วไปให้กับผู้ที่สนใจ
ซึ่งนักเรียนและผู้ปรองจากโรงเรียนของเราก็ได้รับการเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมในวัน
ดังกล่าวด้วย

การเลือกสรรข้อมูลจากทุกแหล่งที่จะหาได้ ทำให้มากกว่า 90
เปอร์เซนต์ของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาการโรงเรียนของเรา
สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ทันทีที่จบการศึกษาในระดับมัธยมปลาย