News

เรื่องราวจากคุณครู

patricia_giles1

คุณครู แพ็ทริเชีย ไกลส์ เริ่มรู้สึกว่า พระเจ้าทรงเรียกเธอสู่งานมิชชันนารีเมื่อสมัยยังเรียนอยู่มัธยมต้น “ฉันแน่ใจวาพระเจ้าทรงเรียกฉันไปอัฟริกา ฉันจะแต่งงานกับทาร์ซานและใช้ชีวิตอยู่ในป่า โหนตัวจากเถาวัลย์หนึ่งไปยังอีกเถาวัลย์หนึ่ง ประกาศเรื่องราวของพระเยซูให้แก่ทุกคนที่รับฟัง!” เธอกล่าว การทรงเรียกนี่นำให้เกิดความกระตือรือร้นบางอย่าง เธอและเพื่อนเริ่มเตรียมตัวเองสำหรับงานมิชชั่นนารี ด้วยการฝึกนอนบนพื้นและอาบน้ำเย็น ในระหว่างที่เรียนมัธยมปลายและมหาวิทยาลัย พระเจ้าทรงเปิดโอกาสให้เธอไปรับใช้พระองค์ในต่างประเทศแบบระยะสั้น ซึ่งในแต่ละครั้ง พระเจ้าจะใส่ภาระใจสำหรับประเทศต่างๆ และกลุ่มคนที่เรื่องราวของพระเยซูยังไปไม่ถึง

ครูแพ็ทริเชียเลือกเรียนคณะคุรุศาสตร์ เธอเป็นผู้หญิงที่รักเด็กและรู้ว่าจะสามารถใช้วิชาที่ร่ำเรียนมาในหลากหลายรูปแบบในงานของมิชชันนารี เมื่อจบการศึกษา เธอจึงเริ่มหาลู่ทางที่จะรับใช้พระเจ้าในต่างประเทศ วันหนึ่ง เพื่อนคนหนึ่งของครอบครัวเธอได้โทรศัพท์มาหา และบอกเธอเกี่ยวกับคุณครูของโรงเรียนนานาชาติเกรซกลุ่มหนึ่ง ซึ่งเขาได้พบในงานสัมมนาหนึ่ง เพื่อนคนนี้ของเธอประทับใจมากที่เห็นสัญญาใจที่ครูเหล่ามีต่อนักเรียนและการทรงเรียกของพวกเขา ครูแพ็ทริเชียเล่าว่า “เพื่อนของฉันคิดว่า ชุมชนของโรงเรียนนานาชาติเกรซ จะเป็นสภาพแวดล้อมที่หนุนใจและรองรับฉันได้ดีสำหรับปีแรกของการสอนหนังสือของฉัน และฉันรู้ว่าชุมชนมิชชันนารีที่เชียงใหม่จะช่วยให้ฉันเรียนรู้ว่าพระเจ้ากำลังทำอะไรอยู่ในภูมิภาคนี้”

ครูแพ็ทริเชียเพิ่งจะผ่านพ้นปีแรกของการสอนเด็กประถม 1 ที่โรงเรียนนานาชาติเกรซ เธอประทับใจในตัวเด็กๆ ที่รักการอธิษฐาน เธอเล่าว่า “เด็กๆ หนุนใจฉันเกี่ยวกับชีวิตอธิษฐานของตัวฉันเองด้วยซ้ำไป! เด็กๆ ไม่ลืมที่จะอธิษฐานเผื่อคนอื่น แม้ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปหลายเดือนจากครั้งแรกที่มีการเสนอให้อธิษฐานกัน” เธอมีนักเรียนคนหนึ่งที่ไม่ได้มาจากครอบครัวคริสเตียน และรู้สึกลังเลที่จะอธิษฐานในช่วงต้นปีการศึกษา “แตตอนนี้ เธอชอบอธิษฐานให้พระเจ้าทรงประทานใจที่สะอาดบริสุทธิ์แก่เธอ” ครูแพ็ทริเชียเล่า

สิ่งหนึ่งที่ครูแพ็ทริเชียรักที่จะใช้ชีวิตอยู่ที่เชียงใหม่คือ การได้ออกไปรับใช้พระเจ้านอกห้องเรียน ทุกสัปดาห์ เธอจะไปเยี่ยมสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าที่ให้การดูแลเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี “งานของฉันในประเทศไทยนั้นมีหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่สอนหนังสือในห้องเรียน ออกไปตามถนนหนทาง รับใช้ท่ามกลางคนที่มอบชีวิตของตนเองให้แก่ พระเยซูคริสต์และงานของพระองค์ หรือแม้แต่คนที่ไม่เคยได้ยินชื่อของพระเยซู ฉันรู้สึกขอบคุณพระเจ้าสำหรับแผนการและความสัตย์ซื่ออันไม่มีที่สิ้นสุดของพระเจ้า ในเวลานี้ พระเจ้าทรงให้ฉันมาอยู่ที่นี่ และฉันก็ไม่ได้อยากอยู่ที่อื่นใดนอกจากที่นี่”